Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας

Size:Unknown Industry:Public Administration & Defence; Compulsory Social Security
Founded:Unknown
Type:Private Company
Size:Unknown Industry:Public Administration & Defence; Compulsory Social Security
Founded:Unknown
Type:Private Company

About the company

Η απρόσκοπτη προμήθεια νερού και η παροχή αποτελεσματικών και αξιόπιστων υπηρεσιών εξυπηρέτησης για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη.

JOBS (0)