Εταιρείες

Deloitte 16 θέσεις
Medochemie ltd 15 θέσεις
Primetel 14 θέσεις
Amdocs 11 θέσεις
IKEA 9 θέσεις
ey (ernst & young) 7 θέσεις
JobsCyprus 7 θέσεις
Jumbo 6 θέσεις
Parimatch 6 θέσεις
Gamingtec 5 θέσεις
Grand Thornton LLP 5 θέσεις
Ebury 4 θέσεις
EXSUS LTD 4 θέσεις
A&A Apostolides Ltd. 2 θέσεις
Amodoc 2 θέσεις
Crowe 2 θέσεις
INTERSPORT 2 θέσεις
P. Kalopetrides & Co 2 θέσεις
Qnology AI Ltd 2 θέσεις
Amwell 1 θέση
Atlassian 1 θέση
CYtranslation 1 θέση
EHCL 1 θέση
EKA Group 1 θέση
First Boutique 1 θέση
GameStorm Bet 1 θέση
GoodNotes 1 θέση
Ipas 1 θέση
JustMarkets 1 θέση
Kanika Hotels 1 θέση
Kyri Media 1 θέση
Kyprianos 1 θέση
Nacelle 1 θέση
Obol Labs 1 θέση
QLS Travel Ltd 1 θέση
Ripple Labs 1 θέση
Slack 1 θέση
Solar Staff 1 θέση
Test Gear LTD 1 θέση
Trafilea 1 θέση