Εταιρείες

Advance Career Ltd 65 θέσεις
JobsCyprus 37 θέσεις
GT Group 18 θέσεις
CMC 6 θέσεις
Government of Cyprus 6 θέσεις
XM 6 θέσεις
Chibi Phoenix 5 θέσεις
EXSUS 5 θέσεις
G.M BIOSUN LTD 4 θέσεις
IMH 4 θέσεις
Pizza Hut 4 θέσεις
BridgerPay 3 θέσεις
HR ADMINISTRATOR 3 θέσεις
KFC 3 θέσεις
Kotsovolos 3 θέσεις
DexTek Group 2 θέσεις
Magic Compass 2 θέσεις
PANOS STEAK HOUSE 2 θέσεις
POLYKARPOU HRD 2 θέσεις
Red Mars Capital Ltd 2 θέσεις
SIDE TO SIDE LIMITED 2 θέσεις
Trust Capital TC 2 θέσεις
Waylus Management 2 θέσεις
XFI Ltd 2 θέσεις
7777Taxi 1 θέση
Amega 1 θέση
Amodoc 1 θέση
Armenotech Ltd 1 θέση
Biblio Travel 1 θέση
Caitlyn 1 θέση
Cyprus Company 1 θέση
CyprusJobs 1 θέση
DSAM 1 θέση
IBFS United 1 θέση
Kanika Hotels 1 θέση
LeadingMNC 1 θέση
PIN Audit Ltd 1 θέση
Private home 1 θέση
PUNIN WINE 1 θέση
Rendez Vous 1 θέση
Yalantis 1 θέση