Σχετικά με την εταιρεία

Λογιστής / Λογίστρια

limassol, nicosia, larnaca
Permanent
1200 - 1200
355 μέρες πριν

Job description

Εταιρεία με έδρα την Τόχνη και με πολύχρονη παρουσία στην διαχείριση και ενοικίαση αγροτουριστικών καταλυμμάτων, ζητεί να προσλάβει Λογιστή/Λογίστρια.

Job Duties

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Μεταξύ άλλων:

 • Εκδόσεις Τιμολογίων και εισπράξεις υπολοίπων
 • Επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες
 • Διενέργεια συμφιλιώσεων υπολοίπων προμηθευτών και πελατών σε μηνιαία βάση
 • Διενέργεια συμφιλιώσεων όλων των τραπεζικών λογαριασμών σε μηνιαία βάση
 • Ετοιμασία και καταβολή μηνιαίας μισθοδοσίας για το προσωπικό
 • Ετοιμασία και υποβολή τριμηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς ελεγκτές και παροχή βοήθειας κατά τις διαδικασίες του εξωτερικού ελέγχου

Job Requirements

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου (BA/BSc) ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Λογιστική, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή άλλο συναφές θέμα
 • Δίπλωμα Λογιστικής LCCI Higher
 • Τουλάχιστον Τριετής (3) πείρα σε ανάλογη θέση.
 • Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Microsoft και MS Office
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα
 • Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες επικοινωνιακές/διαπροσωπικές ικανότητες

Job Benefits


 • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωραρίου εργασίας, ως πιο κάτω:
 • Αυτό είναι ένα συνιστώμενο πρόγραμμα εργασίας, αλλά είναι ευέλικτο και μπορεί να αλλάξει κατόπιν συζήτησης
 • Κάλυψη μεταφορικών εξόδων ύψους €150 μηνιαίως
 • Μηνιαίος μικτός μισθός €1.200


Ωράριο εργασίας 36 ωρών εβδομαδιαίως.

Αναλυτικά:

Δευτέρα 8.00π.μ – 2.30μ.μ & 3.00μμ – 4.45μμ

Τρίτη 8.00π.μ – 2.30μ.μ

Τετάρτη 8.00π.μ – 2.30μ.μ & 3.00μμ – 4.45μμ

Πέμπτη 8.00π.μ – 2.30μ.μ

Παρασκευή 8.00π.μ – 2.30μ.μ


Όλες οι αιτήσεις θα εξετάζονται και θα διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα και θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική