Σχετικά με την εταιρεία

Salesperson

nicosia
Permanent
65 μέρες πριν Expired

Job description

Η Εταιρία μας, με ηγετική θέση στο χώρο εγκατάστασης και υποστήριξης τερματικών ΡΟS επιθυμεί να προσλάβει άτομο υπεύθυνο επικοινωνίας με τους πελάτες της Εταιρίας 


Job Duties

Ο κύριος ρόλος της θέσης είναι η προώθηση των πωλήσεων, η παρουσίαση και επεξήγηση της λειτουργίας και των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η εγκατάσταση των τερματικών POS στους πελάτες και η συνεχής παροχή υποστήριξης για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Οι άμεσες πωλήσεις, η συχνή επικοινωνία με τους πελάτες και γενικά η ανάπτυξη και διεύρυνση του πελατολογίου, αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες του υποψηφίου.

Job Requirements

Ο υποψήφιος πρέπει:

  • Να είναι άτομο με ανεπτυγμένες τις διαπροσωπικές σχέσεις με δυναμικό και ευχάριστο χαρακτήρα
  • Με διαπραγματευτικές ικανότητες και ευρεία αντίληψη της αγοράς και ευχέρεια λόγου
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Η θέση προσφέρεται για άμεση πρόσληψη και δεν απαιτείται προϋπηρεσία.
  • Στον/στην υποψήφιο/α παρέχεται η απαιτούμενη βασική εκπαίδευση.
  • Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.