Σχετικά με την εταιρεία

Ταμίες

nicosia
Permanent

75 μέρες πριν Expired

Job description

Η εταιρεία Superhome Center (DIY) Ltd, μέλος του Ομίλου CTC, που δραστηριοποιείται στον τομέα του DIY με 6 συνολικά πολυκαταστήματα Παγκύπρια, ζητά να προσλάβει Ταμίες για την επαρχία Λευκωσίας.

Job Duties

Ευθύνες και Καθήκοντα:

 • Άνοιγμα και κλείσιμο ταμείου
 • Διεκπεραίωση της συναλλαγής με τον πελάτη (κτύπημα και πληρωμή εμπορευμάτων)
 • Καταμέτρηση του ταμείου στο τέλος της βάρδιας και διασφάλιση ότι δεν υπάρχουν διαφορές, καθώς και ετοιμασία του σχετικού report
 • Φροντίδα για γενική καθαριότητα και εικόνα του ταμείου
 • Τήρηση των διαδικασιών και πολιτικών της Εταιρείας
 • Διασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών
 • Άριστη γνώση προϊόντων
 • Διαχείριση παραπόνων και επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων. Παραπομπή στον Υπεύθυνο Ταμείων/ Βοηθό Υπεύθυνο Ταμείων εάν χρειαστεί
 • Γνώση και σωστή τήρηση των κανονισμών και διαδικασιών ασφάλειας και υγείας της Εταιρείας
 • Γνώση και σωστή τήρηση των κανονισμών και διαδικασιών για πρόληψη κλοπών
 • Υποστήριξη του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο

Job Requirements

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στη χρήση συστημάτων POS
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ενθουσιασμός για τη δουλειά
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα

Job Benefits

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.