Σχετικά με την εταιρεία

ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / WAREHOUSE ASSISTANT

nicosia
Permanent

27 μέρες πριν

Job description

Η εταιρεία Savero Distributors Ltd ζητά να προσλάβει Βοηθό Αποθήκης για πλήρη αποσχόληση.

Job Duties


 • Επιβεβαίωση άφιξης ξένων και εγχώριων παραλαβών
 • Οργανώνει τις καθημερινές λειτουργίες αποθήκης
 • Παρακολούθηση απογραφής προϊόντων
 • Διαχειρίζεται τις παραγγελίες και τιμολόγια
 • Παρακολούθηση αποθέματος αποθηκών και επικοινωνία με τους Υπεύθυνους Αποθήκης
 • Επικοινωνία και προσφορές με forwarders shipping companies


JOBE ROLE 

 • Confirmed arrival of foreign and domestic shipments.
 • Organizes daily warehouse functions.
 • Product inventory tracking.
 • Managed shipping orders and invoices.
 • Stock warehouse monitoring and communication with Warehouse Managers
 • Keeping bonded procedures, transfers etc.

Job Requirements

 • Εμπειρία διαχείρισης εργασιών αποθήκης
 • Γνώση των διαδικασιών διανομής
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση
 • Γνώση λογιστικών προγραμμάτων αποθέματος, (γνώση του e-soft, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Γνώση των βασικών αρχών του Logistics, αποθέματος, παραγγελιών και ανάλογων διαδικασιών και εντύπων, forecasts κλπ
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office


 • Experience managing warehouse operations
 • Knowledge of distribution procedures
 • Ability to work under pressure
 • Knowledge of Stock Software (Familiarity With e-soft will be considered an advantage.)
 • Knowledge of the basic principles of Logistics stock, orders and similar processes and forms, forecasts etc
 • Very good knowledge of Microsoft Office.

Job Benefits

ΑΠΟΛΑΒΕΣ / SALARY

Αναλόγως πείρας και προσόντων. Depending on job experience and qualifications.


ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / WORKING HOURS

Δευτέρα – Παρασκευή / Monday – Friday 7:30 - 13:00 14:00 - 17:30

Σάββατο / Saturday 7:30 - 13:00

ΑΙΤΗΣΕΙΣ / CVS

Βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να σταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο . CVs should be sent via email

Fax: 22494622