Θέσεις εργασίας για Κυβερνητικές

6 διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Κυβερνητικές θέσεις εργασίας

Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας famagusta, limassol, nicosia, larnaka, paphos Permanent
7 μέρες πριν
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη μόνιμη θέση Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
More...
Ακόλουθος, Εξωτερικές Υπηρεσίες famagusta, limassol, nicosia, larnaka, paphos Permanent
7 μέρες πριν
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δέκα κενές μόνιμες θέσεις Ακόλουθου, Εξωτερικές Υπηρεσίες
More...
Μηχανολόγος Μηχανικος, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών famagusta, limassol, nicosia, larnaka, paphos Permanent
12 μέρες πριν
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μία μόνιμη θέση Πρώτου Μηχανολόγου Μηχανικού, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, η οποία αναμένεται να κενωθεί από 1.1.2022
More...
Kενές μόνιμες θέσεις Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο famagusta, limassol, nicosia, larnaka, paphos Permanent
12 μέρες πριν
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για επτά κενές μόνιμες θέσεις Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο.
More...
Kενές μόνιμες θέσεις Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας famagusta, limassol, nicosia, larnaka, paphos Permanent
12 μέρες πριν
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για 15 κενές μόνιμες θέσεις Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.
More...
Κενές μόνιμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού, Υπουργείο Άμυνας famagusta, limassol, nicosia, larnaka, paphos Permanent
12 μέρες πριν
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 14 κενές μόνιμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού, Υπουργείο Άμυνας
More...

Get new jobs for this search by email:

By creating a job alert, you agree to our Terms .