Δημόσια Διοίκηση και Αμυνα. Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

No description available

Human Capital Statistics

City

Nicosia 18,211 55.41%
Famagusta 769 2.34%
Larnaca 4,397 13.38%
Limassol 6,704 20.4%
Paphos 2,787 8.48%

Gender

Male 18,559 56.46%
Female 14,310 43.54%

Citizenship

Cypriot 32,472 98.79%
European 397 1.21%
Third Country 0 0%

Type

Freelancers 397 1.21%
Employees 32,471 98.79%

Featured Companies

Embassy of Japan in the Republic of Cyprus
Government of Cyprus
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας
Supreme Court of Cyprus
Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - ΟΚΥπΥ
Council Of Europe

Featured Jobs