Διανομέας

Position Details
Reference No.
36230
Title
Διανομέας
Employment Type
Full Time
Available Positions
1
Location(s):
Larnaca
Posted On:
26/10/2016
Contact Details
Company
ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΤΔ
Contact Person
Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού
Address
Λάρνακα
Larnaca
Phones
22585831
Fax
22585909
Email
careers@photiadesgroup.com
Job Description

Καθήκοντα & Ευθύνες

Φόρτωση και έλεγχος εμπορευμάτων.

Παράδοση εμπορευμάτων με βάση των παραγγελιών που έχουν γίνει από τους πωλητές.

Είσπραξη με βάση την πιστωτική πολιτική.

Required Qualifications

Προσόντα & Ικανότητες

Επαγγελματική άδεια φορτηγού αυτοκινήτου. και κατοχή κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου.

Γνώση Ελληνικής γλώσσας.

Προηγούμενη υπηρεσία ως Διανομέας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Απόφοιτος Λυκείου.

Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες.

Πελατοκεντρική προσέγγιση.

Other Requirements

Απολαβές & Ωφελήματα

Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, το οποίο συμπεριλαμβάνει 13ο μισθό, ταμείο προνοίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ασφαλιστική κάλυψη και άλλα ωφελήματα.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι που τηρούν τα παραπάνω, καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα,με μια από τις παρακάτω μεθόδους.

Μέσω φαξ: 22585909

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@photiadesgroup.com

Δια προσοχή: Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού

Κενή Θέση: Διανομέας (Λάρνακα)

ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΤΔ

www.photiadesgroup.com