ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Warning

CyprusNet is not responsible or liable for any scams, frauds, misleading job offerings or false resume information within Cyprus Jobs free service. We strongly recommend that users never reveal private information such as credit cards, bank accounts, insurance numbers, passports, ID numbers or give away any money and so forth.

If you've been targeted by a job scam, report to: Cyprus Crime Combating Department

Position Details
Reference No.
44055
Title
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Category
Employment Type
Full Time
Available Positions
1
Location(s):
Larnaca
Posted On:
02/08/2017
Contact Details
Company
ΧΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΕΠΕ
Contact Person
Ν/Α
Address
Λεωφόρος Φανερωμένης 115, Antouanettas Building, 6031 Λάρνακα
Larnaca
Phones
24201600
Email
hr@harriskyriakides.law
Job Description

H δικηγορική εταιρεία XAΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΕΠΕ, με έδρα τη Λάρνακα, δέχεται αιτήσεις για την ακόλουθη θέση εργασίας:

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Χειρισμός δικαστηριακών και εξωδικαστηριακών υποθέσεων, αναλόγως προσόντων και εξειδίκευσης

  • Σύνταξη δικογράφων, συμβάσεων, γνωμοδοτήσεων, και συναφών εγγράφων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο πανεπιστημίου με βαθμό λίαν καλώς (ή 2:1) και άνω

  • Άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο

  • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

  • Εξαιρετικές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, και επαγγελματισμός

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών, εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας και ευκαιρίες εξειδίκευσης και ανέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@harriskyriakides.law ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.harriskyriakides.law, section Careers/Vacancies ή να το υποβάλουν σε κλειστό φάκελο στο τμήμα υποδοχής της εταιρείας (για την προσοχή του τμήματος ΗR) στην πιο κάτω διεύθυνση μέχρι τις 11 Αυγούστου 2017. Οι αιτήσεις τυγχάνουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

Λεωφόρος Φανερωμένης 115 ∙ Antouanettas Building ∙ 6031 Λάρνακα

www.harriskyriakides.law